Polityka prywatności serwisu jogafoksal.pl

Nasza polityka w odniesieniu do prywatności informacji w internecie obejmuje pięć głównych dziedzin:

Świadomość

Niniejszym oświadczeniem w sprawie zachowania prywatności w serwisie, Akademia Jogi i Harmonijnego Rozwoju - Joga na Foksal pragnie poinformować o swojej polityce dotyczącej prywatności - na wypadek gdyby zdecydowali się Państwo udostępnić nam swoje dane osobowe. Podejmujemy niezbędne kroki, by zapewnić w naszej firmie przestrzeganie tej polityki.

Wybór

Joga na Foksal nie będzie nikomu sprzedawać żadnych danych osobowych. Joga na Foksal pozostawia Państwu decyzje, czy Państwa dane mogą zostać wykorzystane do innych celów, takich jak np. marketing bezpośredni.

Bezpieczeństwo

Joga na Foksal angażuje się w zapewnienie bezpieczeństwa Państwa informacji. Stosujemy się ściśle do postanowień Ustawy z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883.

Minimum informacji

Gromadzimy tylko niezbędne informacje na Państwa temat, które pozwalają nam zaoferować wysoką jakość usług.

Przeglądanie

Joga na Foksal popiera samoograniczenia przyjęte w kwestii prywatności przez branże informatyczną. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek komentarze lub pytania dotyczące naszej polityki w zakresie prywatności, prosimy je przesłać na adres poczty elektronicznej:

...a poza tym informacja o

Wykorzystaniu materiałów

Informujemy, że wszystkie materiały (teksty, zdjęcia) opublikowane w serwisie www.jogafoksal.pl są chronione prawami autorskimi. Prosimy pamiętać, że używanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści i/lub dokumentów dostępnych za pośrednictwem serwisu podlega ochronie z tytułu praw własności intelektualnej, w szczególności z tytułu praw autorskich. W sprawie wykorzystania materiałów prosimy o kontakt:


Advertisement